De schenkingsvrijstelling eigen woning wordt per 1 januari 2023 verlaagd tot €27.231. De vrijstelling zal per 1 januari 2024 helemaal worden afgeschaft.


Mensen tussen de 18 en 40 jaar kunnen nu nog een belastingvrije schenking voor de eigen woning krijgen van € 106.671.

Naast de vrijstelling eigen woning bestaat de mogelijkheid voor ouders om hun kind eenmalig een bedrag van €27.231 belastingvrij te schenken die het kind vrij mag besteden.

In 2023 wordt de vrijstelling eigen woning ook verlaagd naar € 27.231,–. Ouders kunnen dit bedrag schenken voor de eigen woning, óf voor vrije besteding. Men kan het dus niet 2x schenken!

Vanaf 1 januari 2024 vervallen alle vrijstellingen voor schenkingen. Dit draagt bij aan een eerlijker speelveld onder starters en vermindert de ongelijkheid.