Uitgesteld voor onbepaalde tijd.

Al eerder berichtten wij over de nieuwe Omgevingswet waarbij 26 wetten, 60 Algemene Maatregelen van Bestuur en 75 ministeriële regels op het gebied van de leefomgeving worden gebundeld in één wet, vier maatregelen en één omgevingsregeling. De bedoeling was om de wet op 1 januari 2021 in werking te laten treden. Maar minister Van Veldhoven heeft onlangs aan de Tweede Kamer laten weten dat de wet voor onbepaalde tijd wordt uitgesteld.

De voornaamste reden van uitstel is dat het gaat om een stevige implementatie in de wet en er veel partijen bij betrokken zijn. Ook is de impact van het coronavirus op alle betrokken partijen nog onduidelijk. In 2016 werd de wet al gepubliceerd in het Staatsblad. Sindsdien is de introductiedatum al meerdere malen opgeschoven. De nieuwe wet is ontwikkeld om processen te vereenvoudigen, het moet zorgen voor o.a. kortere procedures bij het aanvragen en wijzigen van bestemmingsplannen. Echter blijkt dat de realisatie van de nieuwe wet erg ingewikkeld is.  Er moet rekening gehouden worden met regionale verschillen, digitalisering en ook de Raad van State heeft haar bedenkingen geuit.