Verdere beperking hypotheekrenteaftrek; het hoogste tarief waartegen je hypotheekrente kunt aftrekken wordt versneld afgebouwd met 3%. Voorheen daalde dit tarief met 0,5 % per jaar tot 49% in 2019. In 2020 daalt het tarief naar 46%. Tegen dit percentage kan de betaalde hypotheekrente worden afgetrokken. De komende jaren daalt het percentage nog verder tot je de betaalde hypotheekrente nog maar maximaal kunt aftrekken tegen 37%.